Northern Lights
Przejdź do treści

8

Ref: ALLELUJA, Alleluja OJCZE, który mieszkasz we mnie.
1. Moje usta wielbią Ciebie, Święty, Święty nad świętymi.
Hymn wdzięczności Tobie śpiewam Ojcze, który mieszkasz we mnie.
2. Moje oczy widzą Ciebie w każdym kwiatku, liściu, drzewie.
I w motylu kolorowym, gdy swym lotem chwali Ciebie.
3. Moje uszy słyszą Ciebie w leśnej ciszy, w ptaków śpiewie.
I w strumyku kryształowym, któryś stworzył Ty, o Boże.
4. Moje serce kocha Ciebie, któryś jest nie tylko w niebie.
Ale blisko mnie grzesznika, Ojcze, który mieszkasz we mnie.


ANIELE BOŻY, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
= Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż mnie od wszystkiego złego
i zaprowadź do życia wiecznego.  


BŁOGOSŁAWIONA DOBROĆ człowieka, co z Boga czerpie by innym dać,
to miłość Boża rozlana w sercach, zwycięża zło i grzech.
Ref: Święta Elżbieto, módl się za nami, by Jezus miłość rozpalił w nas,
by powołanym do swojej służby łaskę wytrwania dał.
2. Byłaś Królową, byłaś  i matką i doświadczyłaś wygnania krzyż.
A mimo wszystko, świadczyłaś miłość, którą nauczył Cię Pan.
3. Błogosławiona dobroć człowieka, Święta Elżbieto, Tyś wzorem nam.
Tyś elżbietańskiej Rodziny matką, drogą nas wiedź.


Błogosławieni ubodzy w duchu, do nich należy Królestwo Niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy się smucą, bowiem to oni pociechy dostąpią.
3. Błogosławieni są ludzie cisi, oni na własność posiądą tę ziemię.

4. I ci co cierpią niesprawiedliwość, im to się spełnią najgłębsze pragnienia.
5. Błogosławieni są miłosierni, oni dostąpią tak wiele miłości.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem ludzie ci Boga zobaczą.

7. Błogosławieni pokój czyniący, będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni prześladowani, oni posiądą Królestwo Niebieskie.
9. I ci co cierpią z mego powodu, dla ich nagroda jest wielka tam w niebie


GDYBYM WIARĘ  zbudował na skale i miał wiedzę wielką jak morze, a miłości bym nie miał wcale, to mi wszystko nic nie pomoże.
Ref: Bowiem miłość ponad wszystko najważniejsza jest, nade wszystko i na zawsze wielkim skarbem jest.
Zwinne ręce, dobre serce, miły uśmiech, gest, to jest miłość, taka miłość z Boga jest.
2. Bowiem miłość cierpliwa i dobra, nie zazdrości, nie szuka swego. Nie unosi się pychą i gniewem, jest wstydliwa, nie szuka złego.  Ref:
3. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, a nadzieję w Bogu pokłada. Smutna, gdy w kogo ból uderzy, a raduje się zawsze z prawdy. Ref:
4. Miłość nigdy nie zaniknie, choć staniemy z Bogiem w twarz, wtedy wiara prawdą się stanie i ujrzymy, kto jest Miłością. Ref:


BOŻE, COŚ POLSKĘ przez tak liczne wieki /C G   C     G   d
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,  G7             F   G    G7  C
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki  G    C            G       d
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały! G   G7   F  G  G7C

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.


BOŻE, BOŻE SŁYSZ błaganie, ocal ludzki ród.
Usłysz, Panie me wołanie i ukochaj lud.
R: Daj nam zbawcę Panie z nieba, Twego Syna nam potrzeba.
tęsknim słudzy łask niegodni, przyjdź i zmaż ślad ludzkiej zbrodni.
2. Bóg ukochał tak człowieka, by szczęśliwy był.
Ale szatan zwiódł człowieka, by grzesznikiem był.
3. Ale człowiek w swej głupocie zdeptał Boży dar.
Tęskni odtąd w swej zgryzocie, że utracił wielki dar.


BÓG JEST Z NAMI, Bóg jest z nami, Bóg jest z nami, Bóg jest z nami.
2. Chwalmy Boga, Chwalmy Boga, Chwalmy Boga, Chwalmy Boga,
3. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja,


BÓG OBJAWIŁ Swoją wolę ludziom, których umiłował
i natchnionym swym autorom kazał spisać swoje słowa.
Ref: Księga nad księgami, w której mówi do nas Bóg.
Pismo święte nad pismami, które dał nam dobry Bóg. (2x i muz 1x
2. Dwa Przymierza głoszą Pisma, które z ludem zawarł Bóg.
Stare w Nowym się wypełnia, Nowe w Starym prawdą jest.
3. Słusznie zwiemy Pismo święte „listem Boga do człowieka”,
zbawczym słowem, Księgą Życia, tak potrzebną dla człowieka
4. Jest więc Pismo słowem życia, jest natchnieniem naszych
serc, drogowskazem w wirze życia, chlebem, który trzeba jeść.


BÓG WYZWOLIŁ LUD z niewoli wyprowadził mocną ręką.
Bóg zjednoczył lud w niedoli i okazał miłość wielką.
Rec 1: Bóg postanowił uwolnić Izraelitów. Powołał Mojżesza i powiedział do niego:
„Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź lud mój z Egiptu”.
Rec 2: „Ja jestem wasz Bóg! Uwolnię was od jarzma egipskiego.
I wezmę sobie was za mój lud. Będę wam Bogiem”
Rec 3: Bóg nakazał im naznaczyć drzwi domów krwią baranka, aby anioł śmierci omijał domy Izraelitów,
a uśmiercał najstarszych synów Egipcjan. Była to noc paschalna Izraelitów.
Rec 4: Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Bóg cofnął wody gwałtownym wiatrem
i przeprowadził ich przez środek morza po suchej ziemi, a Egipcjan pogrążył w pośrodku morza.


BÓG Z MIŁOŚCI stworzył wszechświat, barwne kwiaty, ptaki, pola.
Bóg z miłości stworzył ludzi, by głosili miłość Boga.
Ref: Dobrą Nowinę więc głośmy, o Ojcu, który nas kocha,
o Synu, który zmartwychwstał i Duchu Ożywicielu.
2. Bóg z miłości dał nam Syna, który życie za nas złożył.
Bóg z miłości dał Jezusa, by zbawienie nam wysłużył
3.Bóg z miłości dał nam Ducha i napełnił okrąg ziemi.
Bóg z miłości tchnął w nas Ducha i uczynił swymi dziećmi.



BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

          G        D7        G
1. Była cicha i piękna jak wiosna,
       a                   D
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
 D7   G                     G
Ona Boga na świat nam przyniosła
        A7                D7
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

        G              C       G
Ref.: Matka, która wszystko rozumie,
   a      C             D7
Sercem ogarnia każdego z nas.
   G            C         G
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
a       D7                G
Ona jest z nami w każdy czas.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom
Nieśmy Go, tak jak Ona.


CHCEMY SŁAWIĆ Cię Panie, chcemy wielbić Cię Boże.
Tyś zjednoczył nas wszystkich, nic rozłączyć nie może.
Ref: alleluja, alleluja, alleluja, alleluja (bis
2. Gdy wrócimy do domu, by Jezusa nieść ludziom
będzie łączyć nas miłość i przynaglać moc Ducha.
3. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu
jaka była od zawsze, jaka będzie na wieki.


Ref: CHRYSTE KRÓLU, prowadź mnie poprzez cały dzień.
1. Kiedy ranne wstają zorze, Ty nawiedzasz mnie
i uśmiechem słońca budzisz śpiące dziecko swe.
2. Po modlitwie idę z Tobą w nowy, piękny dzień.
W szkole, w domu, na boisku wszędzie widzę Cię.
3. Polnym kwiatem i motylem tak zachwycam się.
W deszczu, w wietrze, w złotym słońcu wciąż dostrzegam Cię.
4. Dobranocka w telewizji radość niesie mi.
Za dzień cały pełen przygód, Jezu dzięki Ci.


CHRYSTUS PANEM, Zbawicielem, moją drogą jest.
1. Bóg miłuje ciebie, po to zesłał Syna, abyś dzięki
Niemu, zbawienie otrzymał. Ref:
2. A gdy człowiek grzeszny, pozbawiony chwały,
szukał ocalenia, znalazł w Bogu samym. Ref:
3. Jezus poprzez Mękę i przez Zmartwychwstanie,
dał mi nowe życie, zniszczył grzechu znamię. Ref:
4. Przyjdź o Panie chwały do mojego serca,
zabierz grzechy, wady, uczyń swoim dzieckiem.


CIĄGLE MARZĘ O TWYM NIEBIE

Ciągle marzę o Twym Niebie,
Gdzie mnie czeka miłość Twa!
Chce na zawsze posiąść Ciebie,
Szczęście, które wiecznie trwa!


KOCHAĆ TO ZNACZY POWSTAWAĆ

C        G        C       d            G7      C
  Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam,
    C            G         C     d       G7        C
  Wciąż jednak słyszę te słowa: kochać znaczy powstawać.
     a            F      a       e                   G
  Chciałem Ci w chwili uniesień życie poświęcić bez reszty,
  a               F        a    e                   G
  Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja grzesznik.
  F                G        C      d         G          C
  Przyjm jednak małość mą, Panie, weź serce me, jakie jest.

  Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie
  Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
  Wiem, że wystarczy Ci, Panie dobra, choć słaba ma wola,
  Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam.
  Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w te noc pod Twój dach.

  Teraz już wiem, jak Cię kochać, przyjm moje "teraz", o Panie,
  Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać.
Kochać to znaczy powstawać.


CIĄGŁY NIEPOKÓJ NA ŚWIECIE

Ciągły niepokój na świecie,
wojny i wojny bez końca;
Jakże niepewna jest ziemia,
jękiem i gniewem drgająca.

Ref.
Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam;
nie tak, jak daje dzisiaj świat,
powiedział do nas Pan.

2. Ciągły niepokój w człowieku,
ucieczka w hałas, zabawy;
szukamy wciąż nowych wrażeń,
a w głębi ciszy pragniemy.

3. Pokój budować na co dzień
w sobie, w rodzinie, przy pracy;
nasze mozolne wysiłki
Pan Swoją łaską wzbogaci.

4. Błogosławiony jest człowiek,
pokój niosący dokoła;
słowom Chrystusa wierzący,
których nic zmienić nie zdoła.



CICHY ZAPADA ZMROK

       a         G          C      a    F                  C
1.Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
    a         G          C       a   F                      a
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
      C           F                 d                       G           C     E
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła.
    a                                  C                       d            a
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.

2.Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię:
Jutro znowu jak dziś, jasny obudź nam dzień,
Noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl.

3.W cichym mroku i w mgle, Panie mój, wołam Cię:
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,
Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.


CZUWAJCIE - MÓWI  PAN - prostujcie
ścieżki swe, zbawienia nadszedł czas.
Ref: Przyjdź, Panie Jezu, wyglądamy Cię.
Przyjdź, Panie Jezu, ocal dzieci swe.
2. Czuwajcie - mówi Pan -
bo oto przyjdę znów, wyzwolić naród swój.
3. Czuwajcie - mówi Pan - nie zatwardzajcie
serc, Królestwo blisko jest.


CZY WIESZ, ŻE BÓG z miłości  Swej, uczynił cały świat.
On stworzył nas na obraz Swój i bardzo kocha nas.
2. Czy wiesz, że Bóg z miłości Swej, Jezusa - Syna dał.
To Chrystus Pan przez Męki trud wyzwolił z grzechów nas.
3. Czy wiesz, że Bóg z miłości Swej, Świętego Ducha dał,
by tchnieniem Swym ożywiał świat i wiódł do nieba bram.


CZY WY WIECIE, ŻE JESTEŚCIE ŚWIĄTYNIĄ (3x),
świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Ref: Pełni mocy, wdzięczności i chwały (3x),
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
2. Pomóż Boże, byśmy byli świątynią...
3. My już wiemy, że jesteśmy świątynią...
4. Alleluja, my jesteśmy świątynią...
5. Czy wy wiecie, że jesteście - Kościołem...
6. Czy wy wiecie, że jesteście rodziną...  
7. Czy wy wiecie, że jesteście pielgrzymką... itd.


DO OŁTARZA dziś śpieszymy, rozśpiewani tak.
Ref: Jezus Chrystus kroczy z nami, nasz przyjaciel, brat.
2. Chleb pachnący przynosimy, wdzięczni za ten dar.
3. Mszalne wino też składamy na ołtarzu Twym.
4. Na ołtarzu też składamy czyste serce swe.
5. Bądźmy ufni i pokorni, rozmodleni wciąż.


DOGASA SŁOŃCA BLASK i wieczór blisko już, o Tobie Panie śnie, że jesteś tu.
Ref: W mym sercu Jezu bądź do końca moich dni. Miłością moją bądź, o Panie Ty.
2. Gdy już przygarniesz mnie i w niebie ujrzę Cię, żeś jest miłości a mą - zaśpiewam tak:
3. Dostrzegam jasny cel, ojczyzny mojej dom, gdzie Ty mnie czekasz sam, o Boże mój.


DUCHU ŻYJĄCEGO BOGA
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp, D e H7 e D
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp, D A7 D G A7 D
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą, G D E A A7
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp. D D7 e H7 e D A7 D


DZIECI BEZ OPIEKI osierocone, dzieci alkoholików bite i dręczone.
Dzieci głodujące poniewierane, dzieci smutne zaniedbane.
Ref: TO SĄ SMUTKI JEZUSOWE, RANIĄ SERCA CHRYSTUSOWE.
2. Dzieci niegrzeczne, skłonne do złości. Dzieci nie szanujące starości.
   Dzieci, którym wszystko zezwalają. Dzieci, które samolubne się stają.
3. Małżonkowie niedobrani, niedoświadczeni. Małżonkowie obojętni i skłóceni.
   Małżonkowie, którzy miłości nie znają. Małżonkowie, którzy rozejść się mają.
4. Chorzy z łóżkiem związani. Chorzy na dożywotne cierpienie skazani.
   Chorzy przez swoich opuszczeni. Chorzy z cierpieniem nie pogodzeni.
5. Ludzie nienawistni i kłótliwi. Ludzie zazdrośni i leniwi.
   Ludzie biedni i opuszczeni. Ludzie samotni i uprzedzeni.


DZIECKIEM BOŻYM JESTEM JA, la, la...
1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość Swą zsyła nam, któż jak On wielki jest,
któż jak On miłość ma. Święty Bóg Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń.
Kocha nas dzieci swe, mimo grzechów oraz wad.
2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznym nam. Jezus–Bóg zniżył się.
Jezus–Brat zbawił nas. Poprzez Krzyż grzechy starł,
życie dał, radość wniósł. Zmartwychwstał jako Pan. On jedyną drogą nam.
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie. Cieszę się, śpiewam wciąż,
bowiem Pan kocha mnie. Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą,
szczęścia moc. Któż jak Pan, któż jak On
tak pokochał dziecko swe.


DZIEŃ PAŃSKI dał nam dobry Bóg,
gdy w siódmy dzień odpoczął sam.
Dzień Pański dał nam dobry Bóg,
więc tylko Bogu poświęćmy czas.


Ref: DZIĘKI SKŁADAM BOGU za to, że rodziców mam,
że do nieba, do królestwa już nie idę sam. (bis).
1. Ich z miłości dał mi Pan Bóg, bym w rodzinie rósł i żył.
Dzięki nim zrozumiał miłość, abym Bożym dzieckiem był.
2. Kto nauczył mnie pacierza? Kto rozniecił wiary żar?
Kto ukazał miłość Bożą? Kto, no powiedz sam?
3. Tyle przecież im zawdzięczam. Tyle serca dali mi.
Niech więc o nich wciąż pamiętam. Za nich – Boże - dzięki Ci.


GDY CISZA ZAPADA, wieczorny dzwon,
zwołuje ludzi ze wszech stron.
ref: Z różańcem w dłoniach idziemy wraz,
zaśpiewać Maryi tę pieśń (bis)
2. Gdy jesień polska złotem lśni,
wieczorem do świątyń warto iść.
3. W prostocie serca oddaj się Jej.
Maryi zaufaj boś dzieckiem Jej.



GDY DUSZĘ TWĄ OGARNIE NOC

C F
1. Gdy duszę twą ogarnie noc,
C G
samotność dręczy cię,
C F C
chwyć Boga dłoń, przyjaźni dłoń,
F C G C
wtedy już nie zagubisz się.

C F C G C F
Ref. Alle – Alleluja, Alleluja
C G C
wtedy już nie zagubisz się.

C F
2. Schlebia ci świat, zaślepia blask,
C G
nie pozwól zwodzić się.
C F C
Chwyć Boga dłoń, przyjaźni dłoń,
F C G C
wtedy już nie zagubisz się.

C F C G C
Ref. Alle – Alleluja...

C F
3. Pomyśl, że Bóg, tysiącem dróg
C G
przez świat prowadzi cię.
C F C
Chwyć Jego dłoń, przyjaźni dłoń,
F C G C
wtedy już nie zagubisz się.


GDY IDZIEMY polną drogą, uwielbiajmy Stwórcę wraz.
Gdy idziemy w skwarze słońca, uwielbiajmy Go.
Ref: Chodź i śpiewaj i śpiewaj - alleluja, niech rozbrzmiewa - alleluja.
Chodź i śpiewaj i śpiewaj - alleluja, bo potężny jest nasz Bóg.
2. Czy pogoda, czy wiatr w włosach, uwielbiajmy Stwórcę wraz.
Czy słonecznie w naszych oczach, uwielbiajmy Go.
3. Świeża rosa gdzieś na łąkach uwielbiajmy Stwórcę wraz.
Śpiewające ptaki w lasach, uwielbiajmy Go.


GDY IDZIEMY POPRZEZ ŚWIAT

Gdy idziemy poprzez świat - chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas - chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myś1.

Ref.:
Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las - chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film - chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.

3. Gdy cierpienia przyjdzie czas - chwalmy Boga,
Kiedy wszystko złości nas - chwalmy Boga,
Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij trudne dobro też,
Które Bóg przeznaczył ci.


GDY KIEDYŚ PAN POWROCI ZNOW

1.Gdy kiedyś Pan/x2
powróci znów/x2
Gdy kiedyś Pan/x2
powróci znów.
Abyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan/x2
powróci znów.
2.Gdy świeci swój opuszcza grób...
3.Gdy Boga tron otoczą w krąg...
4.Gdy księgę swa otworzy Bóg...
5.Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...
6.Gdy zabrzmi pieśń Alleluja...


GDY NIESIEMY chleb i wino w myślach mamy głodne dzieci
i prosimy Ciebie Boże, ucz nas dzielić chleb z głodnymi.
Ref: Jak przemieniasz nasze dary, w Krew i Ciało Twoje Panie,
tak nam dodaj takiej wiary, że się każdy dobrym stanie.
2. Z Twoich rąk to wszystko mamy, Tobie wszystko zawdzięczamy.
I prosimy Ciebie Boże, ucz nas dzielić chleb z biednymi.
3. Z Bożej woli tu jesteśmy, dziś komunię przyjąć mamy
i prosimy Ciebie Boże, ucz nas dzielić chleb z głodnymi.


GDY ODDYCHAM PIĘKNEM ŚWIATA,
podziwiając jego ład, góry, lasy i jeziora, myślę sobie wtedy tak:
Ref: Jaki dobry jest Ten, który kocha nas, mimo naszych wad.
czego w życiu nam brak skoro kocha nas tak, dobry Ojciec nasz.
2. Kiedy widzę dobroć matki, uśmiech dziecka niby kwiat,
silne ręce mego ojca, myślę sobie wtedy tak:
3. Gdy przychodzę na Mszę św., niosąc z sobą piękny świat,
dobroć ojca, miłość matki, myślę sobie wtedy tak:
4. Spotykając miłość wszędzie, w domu, w szkole, i urzędzie,
dobre serce wkoło siebie, myślę sobie wtedy tak:


GDY OGLĄDAM i podziwiam kolorowy świat,
złote słońce, błękit nieba, myślę sobie tak:.
R: Kto stworzył świat, kto stworzył świat,
tak wspaniały i ogromny kolorowy świat.
2. Kiedy widzę łany zboża i jak kwitnie mak,
kiedy słyszę świergot ptaków, myślę...   
3. Gdy się kąpię i gdy biegam, czuję życia smak,
gdy oddycham w leśnej ciszy, myślę..


GDY PAN BÓG POD GÓRĄ SYNAJ
ogłosił wieść o przymierzu, dobrą nowinę
objawił o nowym, wiecznym przymierzu.
R: Bóg zawarł ze mną przymierze,
gdy byłem jeszcze grzesznikiem,
= dlatego Jemu wierzę i jestem Jego dłużnikiem.
2. To Bóg jest dobrym pasterzem, bo chroni nas od złego.
To Pan jest dobrym rolnikiem, dłoń hojną ma dla każdego.
3. Po to Syn przyszedł na ziemię i tak ukochał nas szczerze,
że umarł za nas na Krzyżu i nowe zawarł przymierze.


GDY SIĘ BUDZĘ O PORANKU, w moim oknie złote słońce.
Już od rana pytam siebie, kto wyzłocił świat bez końca?
Ref:  KTO, KTO, KTO, KTO?
2. Kiedy idę polną drogą, wśród zieleni pól i łąk,
podziwiając pytam siebie, kto wymyślił zieleń łąk?
3. Kiedy siedzę nad jeziorem obserwując błękit nieba,
mimo woli pytam siebie: kto wymyślił błękit nieba?
4. Jak wspaniały jest Bóg-Stwórca, najwspanialszy malarz
świata, co wymyślił i darował kolorowy pejzaż świata.
TO BÓG, TO BÓG, TO BÓG, TO BÓG,
Rec: To Wszechmogący Bóg i Stwórca wszechświata, nasz
Najlepszy Ojciec. Jemu cześć i chwała. Alleluja!


GDY SZUKASZ BOGA

1.
Gdy szukasz Boga popatrz na kwiaty /G C
Popatrz na góry i ciemny las /D G
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty /C
I nową treścią wypełnisz swój czas /A D7
Bo czły świat jest pełen śladów Boga /G C
I każda rzecz zawiera Jego myśl /A D7
Wspaniały szczyt błotnista wiejska droga /G C
To Jego znak który zostawił ci /G D G

2.
Gdy szukasz Boga popatrz na ludzi
Spójrz jak taternik zdobywa szczyt
Zobacz jak matka w domu się trudzi
Spójrz w oczy dziecka powiedzą ci
Że każdy z nas stworzony jest przez Pana
I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg
By dobra wieść była przekazywana
By miłość Swą objawić przez nas mógł.


GDYBY BÓG NIE KOCHAŁ NAS

Gdyby Bóg nie kochał nas,
świat by jeszcze dziś nie istniał
Gdyby Bóg nie kochał nas,
nie poświęciłby się tak.
Dla nas tam w Betlejem –
On w stajni się narodził
Gdzie się objawił nam,
gdy czas wypełnił się.
Gdyby Bóg ...
Dla nas przemierzył świat
wciąż głosząc Ewangelie,
Że Bóg i Ojciec nasz sam oczekuje nas.
Gdyby Bóg ...
Dla nas w tę straszną noc oblany krwawym potem,
Gdy znosił cierpień moc
wydany przez nas Bóg.

4. Błogosławiony jest człowiek,
pokój niosący dokoła;
słowom Chrystusa wierzący,
których nic zmienić nie zdoła.


GODZIEN JESTEŚ, /2x, Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
wszystko stworzyłeś Ty sam.
I z woli Twojej zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć cześć.

Godzien jesteś,/2x Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś
Ty sam. I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu.
Godzien jesteś wziąć cześć.

Godzien jesteś, /2x, Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
Odebrać dziś chwałę i mądrość, i wdzięczność,
błogosławieństwo i moc. Bóg nasz niech przyjmie
potęgę na wieki. Amen. Amen.


JAK DWOJE PRZYJACIÓŁ
1.
Jak dwoje przyjaciół, tak z moim Panem /A D
Przez życie idę, mój Pan i ja /A E
On mnie rozumie, zna troski moje /A D
Z pełności swojej, obdarza mnie /A E A
Ref.
I wiem, że ta przyjaźń, już będzie trwać /A E A
Bo Bóg miłością jest, co nie przemija /A H E
Z Nim życie jest piękne, pokoju pełne /E A D
On wie o wszystkim nie martwię się /A E A
2.
Gdy ludzie zawiodą mnie, tak jak mamulka ma
On wielką Swą łaską, ochrania mnie
Gdy Jego dziecko zatrwoży, zlęknie się
On sprawia, że mija strach, nastaje dzień


JAK DZIĘKOWAĆ CI O BOŻE, za to wszystko co nam dajesz.
Jak wysławiać Ciebie Ojcze, który kochasz dzieci swe. 2x
ref: Więc śpiewajmy alleluja... 7x
2. Cóż Ci damy Jezu Chryste za miłości Twojej dar,
żeś pojednał nas grzeszników z Swym Ojcem poprzez Krzyż. 2x
3. W Twoje mocy Duchu Święty trwać będziemy na modlitwie.
Tyś jest światłem, Tyś jest Życiem, Tyś natchnieniem naszych serc.


JAK W UCZNIOWSKIM ZESZYCIE
1.
Jak w uczniowskim zeszycie, jakieś trudne zadanie /C
Takie trudne jest życie, wielki znak zapytania /G7 C
Ref.
/:Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze /C F C
Co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać:/ 2x /G7 C

2.
Każdy musi odnaleźć swoją własną odpowiedź
Tylko ten jest szczęśliwy, kto dowiedział się raz

3.
Kochać co dzień od nowa, kochać coraz goręcej
Zawsze być blisko Boga, razem iść z nim przez świat
Ref.
/:Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze /C F C
To prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać:/ 2x /G7 C

4.
Oddać Bogu swe życie, aby On w nim panował
Wielbić Go coraz więcej, potem w chwale z Nim żyć


WDZIĘCZNOŚĆ
Jak wysłowić wdzięczność mą, za tysiące łask.
Jak okazać miłość moją
Mój Boże powiedz,  wskaż mi jak okazać miłość mą
Mój Boże powiedz  wskaż mi , jak okazać miłość mą
Za ciepło, słońce , światło gwiazd,
Ciemną noc i jasne dni,

Przyjm moich oczu ,wdzięczny blask,
Mój Boże dzięki Ci
Przyjm moich oczu wdzięczny blask,
Moj Boże dzięki Ci

Za poszum lasu, kwiatów woń,
Zboża łan, co złotem lśni
Ku Tobie Panie, wznoszę dłoń
Mój Boże dzięki Ci
Ku Tobie Panie, wznoszę dłoń
Mój Boże dzięki Ci

Za błękit nieba, ptaków śpiew ,
Morza toń ,i szelest trzcin,
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew
Mój Boże dzięki Ci
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew
Za wszystko dzięki Ci


JEST DROGA, KTÓRA WIEDZIE NAS, ALLELUJA

1. Jest droga, która wiedzie nas,
Alleluja!
Do celu, gdzie się kończy czas,
Alleluja!
R. U boku Twego kroczyć chcę
I wołam: Boże prowadź mnie!
Alle-Alleluja,
Alle-Alleluja.
B. I chociaż przyjdzie
Iść przez mrok,
Alleluja!
Twa miłość wspiera każdy krok,
Alleluja!
C. A światło, które w dali lśni,
Alleluja!
O Twej miłości mówi mi,
Alleluja!


CZARNA MADONNA

         G            e
1. Jest zakątek na tej ziemi
         C
Gdzie powracać każdy chce,
                    a
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
          G           e
Wzrok ma smutny, zatroskany,
         a           a
Jakby chciała prosić cię,
   D                D7          G
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

      G                C
Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
     D7                   G
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
                    C
O, pozwól, Czarna Madonno,
   D7                G
W ramiona Twoje się skryć! 2x

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce
Oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój ,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię.


JESTEŚ PANIE winnym krzewem,   DA
a my jego latorośle,              hADD7
moc czerpiemy tylko z Ciebie,     GD
Ty w nas żyjesz Swą miłością.     ADD7
Ref.: Panie, Panie,               GD
naucz nas w miłości Twojej trwać. (2x) GDD7/D

2. Cóż trwałego poza Tobą,
człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne.

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość
w Sercu, które ciebie kocha.

4. Wejdź o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść
cześć i chwałę Ojcu oddać.


CHRYSTUSIE

e                      a        H7                 e           C D
Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.
G                          a     D                      G          H7 e
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie.  / x 2

e                  a     H7                    e          C D
I z taką wielką żałobą, będę się żalił przed Tobą, Chrystusie.
G                         a      D               G            H7 e
Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie.  /  x 2


JEŚLI PANA BOGA KOCHAĆ CHCĘ
G7         C            d
1. Jeśli Pana Boga kochać chcę,
             G7                  C
tak z całego serca, z wszystkich sił,
G              C      C7   F
to dla drugich dobrym muszę być,
G             C a  d   G7 C
bo tak sam Pan Jezus uczył nas.

      C         a     d    G
Ref. Przykazanie nowe daję wam,
C           a       d    G7 C
byście się wzajemnie miłowali.

2. Gdy pomogę mamie sprzątać dom,
choremu koledze lekcje dam,
gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć,
czynię, co Pan Jezus zlecił nam.

3. Jeśli innym ze mną dobrze jest,
w szkole, w domu, na podwórku też,
coraz lepszy będzie każdy dzień,


JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY
o Baranku tak cierpliwy!
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Gładząc nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, pod Nim frasobliwa,
Stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,
Ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, dziś wyznajem łzami:
Jezu, zmiłuj się nad nami!


JEZU, MA RADOŚCI, duszy mej miłości,
drogi Jezu mój.
kiedyż za swym Panem tęsknić już przestanę,
głos usłyszę Twój?
Oblubieńcem Tyś jest mym, nic milszego ponad Ciebie
nie znam tu, ni w niebie.

2. Tyś jest mym schronieniem, pod Twych skrzydeł cieniem
nie zatrwożę się:
Niech pękają skały, drży krąg ziemi cały,
Jezus chroni mnie.
Ani nędza, krzyż, ni śmierć, nie oderwą mnie od Niego,
Zbawiciela mego.

3. Ustań, smutku wszelki, Pocieszyciel wielki,
Jezus przy mnie tuż.
Miłujących Boga, choć ich gnębi trwoga,
radość wita już.
Choć tu w znoju dźwigam krzyż, Ty położysz kres żałości,
Jezu, ma radości.


JEZUS KOCHA WSZYSTKIE dzieci, kocha ciebie, siostrę, mnie.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
ref: Kochaj Jezusa, kochaj Jezusa, On cię miłuje, imię twe zna.
2. Jezus karmi wszystkie dzieci słowem prawdy, Ciałem swym.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
3. Pan przebacza nasze grzechy, tylko On wyzwala nas.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
4. Jezus daje pokój światu, radość, miłość, szczęście Swe.
5. Tylko Jezus dać ci może życie wieczne – nieba dar.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.


1. JEZUS, JEZUS, JEZUS O PORANKU, E A
Jezus i w południe, E
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok. fis H7 E

2. Kochaj Go, kochaj Go o poranku...
3. Wielbij Go, wielbij Go o poranku...
4. Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu o poranku...
5. Wędruj z Nim, wędruj z Nim o poranku...


JEZUS Z NAZARETU, Mesjasz nasz Zbawiciel.
On wyzwala i zbawia, bo ludzkie problemy zna.
Ref: Chrystus żyje wśród nas.
Chrystus wczoraj i dziś.
Chrystus zbawiciel nasz. drogą prawdą, jest.
2. On uleczyć nas może. On wyzwoli od grzechu.
Życie wieczne dać może, to Jezus, tylko On.
3. Promyk nadziei zaświta w sercu pełnym goryczy,
rozpacz, trwogę pokona, to Jezus, tylko On.
4. Gdy opuszcza cię wszyscy, gdy zawiedzie przyjaciel,
przyjdzie zawsze z pomocą, to Jezus, tylko On.


KIEDY NIOSĘ TOBIE w darze swój dziecięcy młody wiek.
Promień słońca na swej twarzy, myślę sobie wtedy tak:
Ref: Jaki dobry jest ten, który kocha nas, mimo naszych wad.
czego w życiu nam brak skoro kocha nas tak, dobry Ojciec nasz.
2.Gdy przynoszę Tobie Chryste powszedniego chleba dar
i dziecięce serce czyste, myślę sobie wtedy tak:
3. Kiedy składam Ci ofiary: wino, wodę, polny kwiat,
gdy podziwiam Boże dary, myślę sobie wtedy tak:
4. Kiedy zwracam Ci, o Boże, życia dar i wiary cud.
Gdy przynoszę to, co kocham, myślę sobie wtedy tak:


KIEDY W JASNĄ, SPOKOJNĄ, CICHĄ NOC

    C              A7            d
1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc
    G                       C  G
Spoglądam na niebo pełne gwiazd,
    C            A7          d
Wtedy myślę, czy życie to ma sens
     G                   C   G
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz.

         C      A7          d
Ref.: O Boże, o Boże, Panie mój,
d   C  F           G         C  G
Nie pamiętaj, że czasem było źle.
  C               A7           d
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
d  C  F            G            C
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.

2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań
Przez grzechu kamienie potknę się:,
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię.

3. Życie ludzi przebiega krętą drogą,
Hen w górze cel mej wędrówki tkwi,
I choć czasem sił braknie moim nogom,
To ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci.


KLASZCZMY RĘKOMA wszyscy zgodliwie,
Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie,
Panu nad pany, Panu groźnemu,
Królowi wszego świata możnemu.

Ten niedobyte podał nam grody,
Ten pod nas możne podbił narody,
Dał nam w dziedzictwo i w używanie
Włość Jakubowę, swoje kochanie.

Oto w swój kościół w wesołym pieniu,
Oto wstępuje w głośnym trąbieniu;
Dajcie cześć Panu, dajcie naszemu,
Śpiewajcie Bogu, Bogu wiecznemu!

Ten władnie światem sam niezmierzonym,
Temu śpiewajcie pieniem uczonym;
Wszytkim narodom Ten rozkazuje
I wiecznie na swym tronie króluje.

Mocarze ziemscy k' Niemu przystali,
Królowie królem swym Go wyznali;
Wielka cześć Jego, cześć niezmierzona,
Niebem nie może być ogarniona.


KOCHAJĄCYCH BRAK SERC
Kochających brak serc, kochających brak serc,
Każdy bawić się chce, każdy cieszyć się chce,
Kochających brak serc, kochających brak serc,
Syn sąsiada dziś zmarł, obok taniec i gwar,
Nie dostrzega nikt łez,

Więc słuszny gniew się budzi w sercu, które kocha,
Więc słyszny gniew się budzi w sercu dobrego Boga,
Kochających brak serc, kochających brak serc,
Każdy bawić się chce, każdy cieszyć się chce,

Komuś tak bardzo źle, dusza z bólu się rwie,
Próżno patrzy we drzwi, nie odwiedzi go nikt,
Nie pocieszy go nikt,
Wiec słuszny gniew..

Kochających brak serc, kochających brak serc,
Każdy bawić się chce, każdy cieszyć się chce,
Tam ktoś stary i sam, kto mu dziś chleba da?
Bieda weszła na próg, w oczy patrzy mu głód,
Nie nakarmi go nikt
Wiec słuszny gniew..

Mija noc, wstaje świt, mija noc, wstaje świt,
Płynie w świat dobra wieść, wzywa nas nowa pieśń,
Chcemy radość dać, chcemy miłość dziś dać.
Wzywa nas nowa pieść, płynie w świat dobra wieść,
Mija noc wstaje świt.

Bo każdy ból uleczy serce, które kocha
I smutny ujrzy w tobie uśmiech Pana Boga.


KOŚCIOŁOWI JEDNOŚĆ, pokój wszemu świata, miłość w każdym domu.
Ref: Panie, chciej nam dać. Chryste usłysz nas.    
2. Moc Twojego Ducha, wiarę i nadzieję, ogień Twej miłości.
3. Chorym tylko zdrowie, biednym bochen chleba, zmarłym pokój z Bogiem.
4. Kolorowym dzieciom piękny, nowy dzień i dobrych rodziców.


LICZĘ NA CIEBIE, OJCZE
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.

1. Zbyt dobrze wiem kim jestem,
Pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże,
Więc wołam w dzień i w noc.

2. Będziemy zawsze razem,
Będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat.

3. Chciałabym jak iskierka
Świat cały sobą podpalić.
Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,
Więc wołam w dzień i w noc.


MARYJA, CUDNE IMIĘ

Jest jedno Imię, które wszystkie serca splata.
To piękne Imię, a szczęśliwy, kto je zna.
Maryja, cudne Imię,
to Imię Bożej Matki.
Maryja, gdy Ją wezwiesz,
osuszy Twoje łzy.
Jest jeden obraz, który wszystkie oczy więzi,
To obraz Matki, On w nieszczęściu mówi nam.
Maryja, cudne Imię...
Jest jedna Matka, która kocha wszystkie dzieci
Najlepsza z Matek, nie zapomnij nigdy Jej.
Maryja, cudne Imię...


MARYJO (3x), Polski i świata Królowo. Maryjo (3x),
Odmień nasz naród na nowo. 2x
Maryjo (3x), Niebieska, Ty nasza Królowo. Maryjo (3x),
Odmień nasz naród na nowo. (bis)
1. Przez Boga wybrana, Matko Jezusa,
od wieków wielbiona, o Matko Chrysta.  
2. Od dawien  już dawna, od wieków Tyś czczona,
Pani cudowna, Matko wsławiona.
3. Spoglądasz na nas - z Twoich ołtarzy,
Niebieska Pani, o pięknej twarzy.
4. Stoisz w kościele tutaj przed nami,
pragniesz zawsze, być razem z nami.


MATKO BOŻA Z BETLEJEMU,
Nad Dzieciątkiem pochylona,    Fis   h
Każde dziecko polskiej ziemi  H   e
W swe Matczyne weź ramiona! Fis   h
Matko Boża z Nazaretu,    h    e
Zanurzona w szarym trudzie, A       D
W młodych sercach wiarę wzniecisz,  e  h
Ufność, miłość w nich rozbudzisz. Fis    h

2. Matko Boża z winnej Kany,
Kochająca, zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych
Ubłogosław w łaski Pana.
Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym,
Bożej chwały, Bożej sławy!

3. Matko Boża spod stóp krzyża,
Współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżasz
Do nas w wieczór srebrnozłoty.
Matko Boża z Wieczernika
W Duchu Świętym rozmodlona
Spraw, niech w Polsce zło zanika,
I przemiana się dokona.


MATKO siedząca na uczcie, stał się  cud wielki w Kanie.
Dziś wodę przemienił Jezus w wino dla współbiesiadników.
Ref: Matko twe słowo wznieca nadzieję.
Matko twe słowo otuchę wlewa w nas.
Daj nam zrozumieć Matko twe słowo:
czyńcie cokolwiek wam Jezus powie.
2. Wypróbowana we wierze, Matko chciej nas zrozumieć.
   Pomóż nam być posłusznymi, chciej nasze życie odmienić


MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ
Ref.
Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana -
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego -
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna -
pokój światu daj

Królowo ognisk rodzinnych -
Dziewico, wzorze prostoty -
Oblubienico cieśli -

Królowo narodu naszego -
Uciśnionych nadziejo -
Światło łaknących prawdy -

Pociecho ludu biednego -
Pani wszelkiej radości -
Matko tkliwego serca -

Dziewico, Matko Chrystusa -
Dziewico, Matko Kościoła -
Dziewico, Matko ludzi -

Matko, przez Syna nam dana -
Matko, która nas słuchasz -
Ty nas zawsze rozumiesz -

Dziewico z nami idąca -
Historii świata promieniu -
Pośredniczko najlepsza -

Matko ludzi bezdomnych -
Matko prześladowanych -
Matko ludzi wzgardzonych -

Matko ludzi cierpiących -
Matko z sercem przeszytym -
U stóp krzyża stojąca -

Matko płacząca nad nami -
Matko przed karą chroniąca -
Matko nas przyjmująca -


AVE MARIA - NA SKRAJU WIOSKI NIEWIELKIE WZGÓRZE
 D                           D7                 
1.Na skraju wioski niewielkie wzgórze,
           G
na zboczach kłosy,
        g              D            A
A polne róże wzgórze porosły i ku figurze
                D  D7
Ciekawie wspięły się. W zielonym słoju dumne lilije,
             G                 g
W szczerbatym dzbanie wysmukłe szyje,
         D               A                   D
Pysznych goździków i georginie, liliowo białe bzy.
D7
W powodzi kwiatów, w morzu zieleni,
             G    g              D           
zczerniały świątek tkwi, do niego co dzień
          A               D           g    
W wieczór majowy wieśniacy szli, ażeby zły los
       D              A               D
Ich dom omijał, ludzie śpiewali Ave Maryja,
     g               D              A
Ażeby zły los ich dom omijał, ludzie śpiewali :

Ref:
D h A7      D h A7 fis
Ave Maryja, Ave Maryja.
G                                 D
Bolesna twarz wśród rys i pęknięć więc śpiewać
               A        G D g D
Trzeba jak najpiękniej: Ave Maryja.

2.Wśród wielu ludzi w tłumie zebranych,
Klęczy ich dwoje, to zakochani.
Madonno, zechciej cud jakiś sprawić,
By im nie było źle. Wznosi Madonna
Ręce cokoła, tak już od wielu lat
I błogosławi wszystko dokoła, ich cały świat.
Więc uroczyście, choć wszystko mija,
Ludzie śpiewają : Ave Maryja, więc uroczyście,
Choć wszystko mija, ludzie śpiewają:

Ref:
Ave Maryja, Ave Maryja.
bo tam, gdzie jest miłość, Pan Bóg jest.


NA WSZYSTKICH DROGACH ŻYCIA

1.Na wszystkich drogach życia, D h
 Gdzie posłałeś mnie, e A D
 O Tobie, Boże myślę, D G D
 Wszędzie szukam Cię. A7 D

Ref:O Boże mój, dziękuję Ci G A7 D H7
   Za bezmiar Twoich łask, e A7 D
   Za radość Twą, za miłość Twą, D7 G A7 D
   Za każdą chwilę dnia. H7 e A7 D

2.Zapalasz światło wiary,
 W zwykły, szary czas,
 By każda chwila życia
 Jednoczyła nas.

3.Znasz wszystkie moje myśli
 I przenikasz mnie,
 Nad każdym krokiem czuwasz,
 Więc nie lękam się.


NA ZACHÓD DZIEŃ SIĘ CHYLI

F               C
Ref.: I wiem, przyjdzie dzień szczęśliwy,
  G             C
Ty przygarniesz mnie.

     C                F C     G           C
1. Na zachód dzień się chyli, słońce nisko już,
               eF            G        C
O Tobie, Jezu, myślę, na Twe dziecko spójrz.

2. Cierpienia i radości to jest ludzi pieśń,
Ja wszędzie Twej miłości pragnę słyszeć wieść.

3. Przenika wiatr ciemność, niby światło gwiazd_,
O Jezu, Ty bądź ze mną, niech nic nie dzieli nas.

4. O Jezu, Ty w ramiona ziemię swoją weź,
Już śpi uspokojona, noc swą nuci pieśń.


NASTAŁ RANEK Dnia Trzeciego, jak radośnie biją dzwony.
Pan zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja, Alleluja. 2x
2. Spieszą ludzie do kościoła, nie zobaczą w grobie Pana,
bo zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja, Alleluja. 2x.
3. Więc śpiewajmy na cześć Pana, wysławiajmy imię Jego,
bo zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja, Alleluja.  2x


Ref. NAWRÓĆCIE SIĘ, nawróćcie się,
bo bliskie jest Królestwo
i zmieńcie się i zmieńcie się,
bo na to czeka Bóg. 2x
1. Gotujcie już drogę dla Pana, Jemu prostujcie ścieżki.
Bo oto nadchodzi Bóg Zbawca, Jemu ufajcie bez reszty.
Ref. Nawróćcie się, nawróćcie się…


NIE JESTEM GODZIEN Panie mój, abyś do serca mego wszedł,
jedynie Ty o Jezu mój uzdrowić możesz duszę mą.
R: Przyjdź, Panie Jezu, do mojego serca.
   Przyjdź, Panie Jezu, ocal dziecko swe.
2. Przystąpcie doń, nasyćcie się. On chlebem życia, mocą jest.
Przystąpcie doń i pijcie też, bo On ożywczym zdrojem jest.
3. Przystąpcie doń, oświećcie się. On naszym światłem, drogą jest.
Przystąpcie doń, wyznajcie grzech. On odpuszczeniem grzechów jest.


NIE RZUCIM ZIEMI skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!


NIEBIESKA PANIENKO

Wiosna - nadzieja i radość.
Wokół - obłok zielony.
Mała, Niebieska Panienko,
niech będzie Syn pozdrowiony

Lato - słońcem dojrzewa.
Zboże - rozdaje pokłony.
Mała, Niebieska Panienko,
niech będzie Syn pozdrowiony

Jesień - liści różaniec,
Myśli - uchodzą w ciemność.
Mała, Niebieska Panienko,
Klękam, Twój obraz przede mną

Zima - okryła me serce.
Ciało - puszystą mąką.
Mała, Niebieska Panienko,
pomóż mi przeżyć codzienność!

Mała, Niebieska Panienko.
Spójrz - ocalałych miliony.
Mała, Niebieska Panienko,
niech będzie Syn pozdrowiony.

Mała, Niebieska Panienko.
Klękam - Twój obraz przede mną.
Mała, Niebieska Panienko,
pomóż mi przeżyć codzienność!


Ref: NIECH DZIŚ DUCH złączy nas, niech roznieci ognia blask.
   rozmodleni, rozśpiewani trwajmy w Nim, a On w nas (bis).
1. Przychodzimy dziś do Ciebie, Panie Boże, Stwórco nasz.
   Wiesz, że Cię kochamy Ojcze, Ty swe dzieci dobrze znasz.
2. Panie Jezu - Zbawicielu, oczyść grzeszne sługi Swe.
   Nakarm Słowem, posil Ciałem, zjednocz wszystkie dzieci Swe.
3. Tyś nam Bogiem - my Twym ludem, z Tobą nam niestraszna noc.
   Tym, co Ciebie o to proszą dajesz Panie Swoja moc.


NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

          F       B    F           C
1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!
         g    C    F        C F
niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!
braciom je radośnie nieść, alleluja?

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!
i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja?
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!


NOCĄ OGRÓD OLIWNY

  a d  E      a
1. Nocą Ogród Oliwny,
G                      C      A7
śpią twardo wszyscy uczniowie.
d  E    a
Czuwa w bólu ogromnym
E        H7           E
i cierpi za nas Bóg - Człowiek.

    a               G
Ref. Ojcze, jeśli możliwe
F      G           C       A7
oddal ode mnie ten kielich.
d     E       a
Ojcze, jeżeli trzeba,
d6         E      a
chcę Twoją wolę wypełnić.

2. Nocą klęczę przed Tobą,
ucichły auta, tramwaje.
Wszystko w życiu zawodzi,
jedynie Ty pozostajesz.

3. Nocą patrzę przez okno
na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w życiu cierpienia,
lecz nie śmiem pytać: dlaczego?




O BOŻE MÓJ ująłeś mnie miłością, która stworzyła świat C e
I rządzi nim miłością, która z Boga jest. G C
O Boże mój ująłeś mnie, bo Syna Swego dałeś nam.
Z miłości swej Jezusa Zbawcę dałeś nam.
Wierzę w Ciebie dobry Boże, ufam Tobie, F G a
Kocham Ciebie o Miłości, kocham Cię. F G C C7
O Jezu mój ująłeś mnie miłością Swoją, aż po krzyż
I zbawiłeś mnie, niewinny Pan zmazał mój grzech.
O Jezu mój ująłeś mnie miłością, która zwycięża śmierć,
Życie daje, Ty życie nowe dajesz mi.
Wierzę w Ciebie dobry Jezu, ufam Tobie,
Kocham Ciebie o miłości, kocham Cię.
O Duchu mój ująłeś mnie miłością, która światłem jest.
Ożywia świat światłością Ojca i Syna.
O Duchu mój ująłeś mnie miłością, która przynagla wciąż,
Oczyszcza mnie, Pocieszycielem jesteś nam.
Wierzę w Ciebie Duchu Święty, ufam Tobie,
Kocham Ciebie o miłości, kocham Cię.


O CHRYSTE ZBAWCO MÓJ, stół zastawiony już.
Ty zaprosiłeś mnie na ucztę swoją dziś.
Ref: Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać tylko Ciebie.
2.  Niebieski Chlebie Ty, o wielki Boże nasz,
co mały stajesz się, abym pożywał Cię.
3.  Serdecznie witam Cię, do serca proszę wnijdź,
byś w nim zamieszkał sam, po wszystkie życia dni.
4.  Obraża Cię mój grzech, lecz Ty przebaczasz wciąż.
O przyjdź, nie zwlekaj już i oczyść duszę mą.
5.  Choć gwiazdy lubię tak, podziwiam piękny świat,
to jednak przecież wiem: najbardziej kocham Cię.
6.  Z wdzięczności niesiem Ci podzięki naszej hołd
za łaski, dobro wciąż dawane nam co dzień.


O GIETRZWAŁDZKA Piękna Pani na warmińskiej Ziemi,
Ty się módl i błagaj Boga za nami grzesznymi.
1. Ciebie wybrał Bóg Wszechmocny byś nam Zbawcę dała,
gdy zwiastował przez anioła, abyś Matką była.
2. Jam jest Twoja Służebnica, tak odrzekłaś Jego słowu
i przyjęłaś Jego wolę, wierna Jego słowu.
3. Dzięki Tobie o Maryjo, przyszedł Bóg na ziemię,
by odkupić i ocalić całe ludzie plemię..


O JEZU NASZ BRACIE, Tyś tak zniżył się.
Tyś przyszedł na ziemię, bym mógł kochać Cię.
R: Przyjdź Jezu, przyjdź do mnie, weź serce me,
ja w Tobie, Ty we mnie trwaj (bis).
2. Przez Mękę do Chwały Tyś wszedł w Wielką Noc.
Wysłużył nam niebo. Tyś dał Ducha Moc.
3. Dziś żyjesz w Kościele, tak bliski wciąż nam,
prowadzisz swe dzieci do niebios bram.


O MARYJO KRÓLOWO NASZA

Maryjo Królowo nasza,
Weź w opieke swoja nas,               GD7
Niech nas odtąd nic nie przestrasza.
Twierdzą Mocą bądź nam w każdy czas.


O MYM BOGU TA PIEŚŃ, cały świat śpiewa ją.
Każdy składa Mu hołd i my śpiewamy też.
Ref: ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST BÓG (bis).
2. Spójrz na wspaniały świat, popatrz na polny kwiat.
Leśnych ptaków słysz trel, śpiewających tę pieśń.
3. Także my dzieci Twe, nucąc na Twoją cześć,
razem niesiemy dziś naszą pochwalną pieśń.  


O PANIE MÓJ TY WIESZ JAK BARDZO UFAM TOBIE

O Panie mój Ty wiesz, jak bardzo ufam Tobie /D A D D7
I szukam Cię, co dzień, bo niczym jestem ja /G D G A
Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu /D A D D7
Że ludziom chcesz do serc, Swe miłosierdzie wlać /G D A D


O PANIE, SZUKASZ DZIECI TWYCH

O Panie, szukasz dzieci Twych,
bo Miłość imię Twe.
Ty rozproszone złączyć chcesz,
dać udział w łaskach swych.

Ref.
Panie, Panie, złącz w Twym Kościele,
rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej.

Tyś zbawił świat przez swoją śmierć,
bo Miłość imię Twe.
O, zechciej włączyć wszystkich nas,
w Mistyczne Ciało swe.

Ty zaspokajasz wszelki głód,
bo Miłość imię Twe.
O, uczyń znowu z chlebem cud,
i nakarm dzieci swe.

Wszak obiecałeś pokój dać,
bo Miłość imię Twe.
Racz w serca żar miłości wlać,
Królestwo rozszerz swe.


O TY, CO MIESZKASZ sam w moim sercu na dnie. /2x
Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie. /2x

O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie.
Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. /2x

O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /2x
Daj bym się w Tobie skrył w moim sercu na dnie. /2x


R: ODDAJ PANU SERCE SWE, tylko Jemu powierz się.
Któż jak Jezus, któż jak On, tobie szczęście może dać.
Oddaj Panu grzechy swe, tylko Jemu powierz się.
Któż jak Jezus, któż jak On, tobie szczęście może dać.
1. Jezus stoi i kołacze u drzwi naszych serc.
Kto usłyszy i otworzy do nich wejdzie Pan.
2. On uwolni cię od grzechów, radość wielką da.
On obdarzy pełnią szczęścia, życie wieczne da.
3. Jezus wejdzie w twoje życie, gdy zaprosisz Go.
Przezwycięży twoje grzechy i pokona zło.  


OPUŚĆ WSZYSTKO, Chrystus wzywa do swej służby cię przyzywa.
On ci będzie i radością. On ci będzie i miłością,
więc usłuchaj i pójdź za Nim, to On, nie byle kto. 2x
1. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, lecz Syn nie ma gdzie wesprzeć głowy Swej.
2. Kto opuści wszystko, pójdzie za Swym Mistrzem, odda mu Bóg stokroć więcej.
3. Jeśli stracisz życie dla Mej Ewangelii pamiętaj, że odda ci je Bóg.


OTO JEST DZIEŃ C
Który dał na panG
weselmy się G
i radujmy się nimC
Oto jest dzień, który dał nam Pan  FC
weselmy się i radujmy się nim  FC
Oto jest dzień
Który dał nam pan  GC


PAN ŁĄCZY NAS, On jest tu, On jest w nas  (2x)
1. Już od rana nas gromadzi, karmi Ciałem Swym,
wlewa miłość w nasze serca, On jest Bogiem mym.
2. On udziela Swego Ducha, kiedy trwamy w Nim,
rozważamy Jego słowo zespoleni z Nim.
3. Każdy kwiatek, każda chmurka opowiada nam,
o miłości Boga Ojca, który kocha nas.   


PANIE, GDY W SERCU Ciebie mam,
w radości, szczęściu tylko trwam,
dusza ma śpiewa przedziwną pieśń, że Bóg jest.
Ref: Wśród kwiatów, zieleni i polnych róż,
dostrzegam Cię Boże Tyś jest tuż, tuż.
Tyś Panem i Stwórcą tych wielkich dzieł,
Boże nasz, Panie nasz.
Ty zbawiasz ocalasz każdego z nas,
kochasz nas, kochasz nas.
2. Tobie ja śpiewam, Tobie gram,
cokolwiek kocham Panu dam;
dziecięcej duszy przedziwny śpiew, że Bóg jest.
3. Niech będzie Ojcu naszemu cześć.
Synowi, który zmartwychwstał,
wraz z Duchem Świętym
po wieczny czas chwała, cześć.


PEWNEJ NOCY ŁZY Z OCZU MYCH.
Pewnej nocy łzy z oczu mych
Otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: "Nie martw się
Jam przy boku jest twym".
Potem spojrzał na grzeszny świat
Pogrążony w ciemności,
I zwracając się do mnie,
Pełen smutku tak rzekł:

Powiedz ludziom, że kocham ich
Że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg
Powiedz, że szukam ich

Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich oddałem
To umarłem za wszystkich
Aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili
Gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok


PEWNEJ NOCY łzy z oczu mych
Otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: "Nie martw się
Jam przy boku jest twym".
Potem spojrzał na grzeszny świat
Pogrążony w ciemności,
I zwracając się do mnie,
Pełen smutku tak rzekł:


Powiedz ludziom, że kocham ich
Że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg
Powiedz, że szukam ich

Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich oddałem
To umarłem za wszystkich
Aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili
Gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok


PŁYNIE RZEKA INFORMACJI o codziennych sprawach świata,
z prasy, radia, telewizji o problemach twego brata.
R: Szukaj prawdy, szukaj co dnia, bo prawda wyzwoli cię.
To Pan Jezus przyszedł na ziemię  o prawdzie pouczyć cię.
Szukaj prawdy, szukaj co dnia, bo prawda wyzwoli cię.
To Pan Jezus przyszedł na ziemię  o prawdzie pouczyć cię. (2x i muz
2. Płynie rzeka ludzkich sądów i opinii o człowieku,
pełnych bólu i uprzedzeń zamiast ludziom dawać pokój.
3. Płynie rzeka ludzkich marzeń, wielkich czynów i twórczości,
lecz nie rzadko jest ucieczką od realiów codzienności.


CHRZEŚCIANIN, TO JA
POŚRÓD WSZYSTKICH ŻYCIA TROSK I KŁOPOTÓW

Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,
Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,
Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,
Że chrześcijanin to właśnie ja.
Ref.:
Więc żyjmy jak można najpiękniej,
Czy wielkie, czy szare są dni.
Bo życie to skarb w naszych rękach
I przez nas ma świat lepszym być.
Wielka troska o budowę królestwa,
Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
I przez mnie także Kościół ma rosnąć,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.
Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
Który chce lepszym być każdego dnia.
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.


PROSIŁAM BOGA O POWODZENIE, dał mi cierpienie, by nauczyć posłuszeństwa.
   Prosiłam Pana o powrót do zdrowia, dał mi kalectwo, bym robiła rzeczy lepsze.
2. Prosiłam Boga o majętności, dał mi ubóstwo, by nauczyć mnie rozumu.
    Prosiłam Pana o władzę, trochę siły, dał mi On niemoc, bym pragnęła tylko Boga.
3. Prosiłam Boga, by dał mi towarzysza, dał mi to serce, które kochać ma każdego.
    Prosiłam Boga o radość i uśmiech, dał mi cierpienie, żeby mnie uszlachetnić.
Zak: Panie, dzięki Ci składam, że lepiej wiesz, co mi brak.


PRZEZ SZARY MROK

Przez szary mrok, czyjś zmęczony krok,
Przez szary mrok, czyjś zmęczony krok.
Idzie ktoś spracowany,
Ulic szare ściany,
Przez szary mrok, czyjś zmęczony krok,
Przez szary mrok czyjś zmęczony krok.
Pan Jezus jest blisko nas,
Tu w naszych braciach,
W chmurach Go, miły mój nie zobaczysz,
Bo kto nie szuka Boga w ludzkiej rodzinie
Ten się na pewno z Nim w drodze rozminie.
Wśród szarej mgły, Jezu czyś to Ty?
Wśród szarej mgły, Jezu czyś to Ty?


RADOŚCIĄ NASZĄ JESTEŚ TY
     G      D            G
1. Radością naszą jesteś Ty,
  C                   G
Radością naszą jesteś Ty.
  G      C              G
O Panie, Tyś zgromadził nas,
  C                     G
O Panie, Tyś zgromadził nas.
  D7             G
To Ty jednoczysz nas
    D7    G
W miłości Twej.

2. To Ty sam wspierasz każdy krok (2x)
Do Ciebie dąży cały świat. (2x)
Bo świat spragniony jest
Miłości Twej.

3. Ty wiesz, co znój, Ty wiesz, co trud, (2x)
Ty nasze zaufanie masz. (2x)
Bo nie opuszczasz nas
W miłości Twej.

4. Więc zostań z nami, Panie nasz,
Twój lud chce słuchać Twoich słów.
By żyć na każdy dzień
W miłości Twej.

5. Ty każ nam zasiąść za Twój stół,
I daj pożywać Chleba dar.
Bo Ty jednoczysz nas
W miłości Twej.


RADOŚNIE ŻYĆ NA ŚWIECIE

1. Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas.
Pał życie nam i słońce i cały piękny świat.
I tylu dobrych ludzi i własny nowy szlak.
Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas.
2. Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać,
pomagać zawsze ludziom i dawać, a nie brać,
co ma być najlepszego, każdemu z braci dać.
Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać.


ROZKOŁYSANE DZWONY, te z bliska i z daleka,
zwołują chętne dzieci, bo Jezus na nie czeka.
Ref: Bóg kocha dzieci, On wszystkie chce je mieć.
Bóg kocha dzieci, my chcemy przy Nim być.
2. Witamy Ciebie Jezu, tu w Bożym domu Twym.
Jesteśmy Twymi gośćmi, składamy dzięki Ci.
3. Dopuście dzieci do Mnie - powiedział to nasz Pan.
Nie zabraniajcie dzieciom, im swe Królestwo dam.
4. On dzieci Boże darzy radością, szczęściem swym.
Roznieca w młodych sercach odwagi nowej zryw.


SKAŁĄ I ZBAWIENIEM
(prawą dłoń zaciskamy w pięść a lewą dłonią
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus /D obejmujemy tę pięść i następnie rękami
wskazujemy na siebie a później podnosimy
w góre palec wskazujący i środkowy)
A
Nade mną Jego miłość lśni (z dłoni robimy daszek nad głową)
A7
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus /jak wyżej/
D
Nade mną Jego miłość lśni
D7
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
G
Nade mną Jego miłość lśni
A D A7 (podnosimy do góry prawą rękę później lewą
Syn Boży Zbawiciel mój Pan a następnie wskazujemy na siebie prawą ręką i
podnosimy do góry palec wskazujący i środkowy)

(wyciągamy przed siebie kciuk a następnie
/Jedna tylko droga do pokoju palec wskazujący i środkowy wznosimy do góry)

Przez Zbawcy Krew (kreślimy przed sobą znak krzyża)

I Krzyża moc/ 2x (zaciskamy przed sobą obie pięści)

(krzyżujemy ręce na piersiach następnie dwoma
On chroni prowadzi mnie sam (palcami prawej ręki "kroczymy" po lewej do góry
a później wskazujemy na siebie i wznosimy
ręce do góry w geście uwielbienia)

Kocham Go więcej (ręce krzyżujemy na piersiach)

Z każdym dniem chcę (rozkładamy ręce przed sobą)

W Jego słowie zawsze trwać/ 2x (otwarte dłonie trzymamy na kształt księgi
a następnie zaciskamy w pięści)

On tobie swą miłość chce dać (wskazujemy na drugą osobę następnie krzyżujemy
ręce na piersiach i rozkładamy je przed sobą)


SŁOŃCA BLASK, słońca blask, złotem lśni dzisiejszy nowy dzień,
czy też mniej szczęśliwszy miałby być wieczór, który idzie już.
2. Słońca blask, słońca blask, przezwycięża mroki nocy tej,
czy też mniej wesołym miałby być wieczór, który idzie już.


SŁOŃCE NIECH WSCHODZI TAM GDZIE TY

1.
O nie czekaj, aż czyn wielki /G
Spełnić będziesz mógł /D7
Aby rzesze za twym blaskiem szły /G
Lecz odważnie krocz po każdej z twych codziennych dróg /G C
Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty /D7 G

Ref.
/:Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty:/ 2x /G D
Ktoś przez Ciebie drogę znajdzie /G
Poprzez ciemne mgły /C
Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty /D G D G

2.
Dla zdolności twoich wszędzie znajdziesz pracy dość
Nie trać czasu na bezpłodne sny
Twym zadaniem będzie tępić wszędzie fałsz i zło
Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty

3.
Gdy wokoło siebie widzisz smutnych twarzy tłum
Niech nie gasną twych zapałów sny
Choćby jedno tylko serce rozgrzał uśmiech twój
Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty




STOI PRZY DRODZE milcząca i piękna,
przydrożna Madonna, jakże uśmiechnięta.
Spogląda i patrzy, kto ją umai
w pięknym miesiącu maju.
Ref: Pragnę dotknięcia twych dłoni, Maryjo.
Bądź ty nam matką, Ave Maryja.
2. Na skraju lasu wśród ciszy
i mroku stoi Panienka pełna uroku,
spogląda i czeka, kto Ją umai
w pięknym miesiącu maju.
3. Na polskiej ziemi pachnącej zbożem,
gdy ujrzysz Madonnę z Dzieciątkiem Bożym,
pokłoń się Bogu i Niepokalanej
jako Matce ludziom danej.


SZACUNKIEM otaczamy Kościół, bo on jest domem modlitwy.
On naszym jest wieczernikiem, w nim się spotyka lud Boży.
2. Szacunkiem otaczamy krzyże, znaki naszego zbawienia,
bo Chrystus na drzewie krzyża dokonał ocalenia.
3. Przez gesty, postawy i znaki cześć oddajemy Bogu,
przez rzeźby, obrazy, różańce wiarę swą też wyznajemy.


SZARA DROGA, POLNA DROGA

Ref. Szara droga, polna droga a d E
piachem biegnie, wiatrem wieje, a d E
a po bokach jarzębina a d E
koralami czerwień sieje. a d E
Jarzębina, jak dojrzałej krople krwi. a A7 d
Boża męko na rozdrożach, a E E7
dokąd iść mam, powiedz mi, powiedz mi. a A7 d E E7 a A

1. Krzyż zmurszały, mchem zielonym A fis
zarósł niemal każdy sęk. h7 E7
Ukryj w ranach, o Bezbronny, fis h
człowieczego serca lęk. E E7

2. Czemu stajesz na bezdrożach
ludzkich uczuć, ludzkich dróg
Krzyżem ciemnym, dobry Boże,
czyś inaczej nie mógł już?

3. Pytam: czemu na mej drodze
Krzyża Twego wyrósł cień?
I przypomniał mi, o Boże,
jak niezmiernie kochasz mnie.

4. Krzywe ścieżki i rozstaje,
dokąd iść pewności brak.
Niech kierunek mi podaje,
jak drogowskaz Krzyża znak!
   Fis           h


SZCZĘŚĆ BOŻE (bis) życzymy - przy pracy i w domu i w szkole.
Szczęść Boże (bis) życzymy - każdemu, kto kocha Jezusa.
1. Gdy budzisz się ze snu i witasz  nowy dzień,
to pomyśl, kto nam dał, ten kolorowy dzień
2. Cokolwiek robić chcesz, na chwałę Bożą czyń,
bo dobry Ojciec Bóg jest ocaleniem twym.
3. Czy wiesz, że tylko Bóg, dopomóc może Ci.
On Twoim Ojcem jest po wszystkie życia dni.


ŚWIĘTY, Święty, Święty, Święty jest Bóg sam.
Święty, święty, święty. Pośród niebios bram!
Wieczny, niezmierzony Wszechstworzenia Pan,
Miłość swą rozlewa Z jaśniejących ran!

2. Święty, święty, święty, Tyś serc naszych Bóg.
Święty, święty, święty słodki dal Swych sług.
O, Boże miłości przyjm najgłębszą cześć
Jaką Twej miłości wiecznie pragniem nieść!.


TAK WYSCHŁEŚ PANIE

Tak wyschłeś Panie na przydrożnym krzyżu D A D
Że słońce z bólu zwiesiło ramiona G A
Że księżyc sen swój rozdmuchał z rozpaczy D A D
Że gwiazdy w martwych stopiły się oczach e A Fis

Tak wyschłeś Panie, że wiatry bokami Fis G A G D
Twych ran przenoszą pełne bólu dźwięki A D (Fis)

Tak wyschłeś Panie, że Cię karmi ziemia Fis G A G D
Ziarnkami rosy swej najgłębszej studni A D (Fis)
Że jutrznia ranna olej barw swych zmienia
Że gąbką mroku kurz z ciała wygniata

Tak wyschłeś Panie na przydrożnym krzyżu
Że płaczą drzewa na widok Twej męki
Że ptaki z oczu już łzy nie dostaną
I próżno skubią palce Twojej ręki.


TO PRZYKAZANIE ja dziś daję wam x2
Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was
A wtedy wszyscy poznają żeście moi x2
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie

Wierzymy Panie, że nadejdzie czas x2
Kiedy nastanie miłość
wśród ludzi wszystkich ras
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami x 2
a miłość wzajemna nas ocali

Pokoju wtedy Panie dasz nam dar x2
Który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar
A wtedy poznasz Panie  ześmy Twoi x 2
Bo miłość wzajemną mieć będziemy

To przykazanie ja dziś daję Wam x2
Byście się miłowali ,jak Ja miłuję Was
A wtedy wszyscy poznają żeście moi x2
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie

I kiedy wszyscy, uwierzą razem z nami
A miłość wzajemna nas ocali
A wtedy poznasz, o Panie
Żeśmy Twoi bo miłość wzajemną mieć będziemy


TY  MI  BOŻE WYSTARCZYSZ, Ty tylko Ty.
Ty mi Boże wystarczysz kocham, kocham cię.
1. Radosnym być, uśmiechać się, tak chciałby każdy z nas.
  Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: radością naszą jest.
Radością naszą jest... (bis).
2. Kochanym być i kochać też, tak chciałby każdy z nas.
  Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: miłością naszą jest.
Miłością naszą jest... (bis).
3. Bogatym być i wszystko mieć, tak chciałby każdy z nas.
   Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: skarbem naszym jest.
 Skarbem naszym jest... (bis).
4. I mądrym być i wiedzę mieć, tak chciałby każdy z nas.
   Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: mądrością naszą jest.
 Mądrością naszą jest. (bis).
5. A sławę mieć i gwiazdą być, tak chciałby każdy z nas.
  Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: prawdziwym szczęściem jest.
  Prawdziwym szczęściem jest (bis).


TY WSZECHMOCNY STWÓRCO  świata,
przyjm dziecięcych głosów śpiew.
Święty, Święty nad świętymi, chwała Tobie, chwała, cześć.
Ref: Alleluja, Ci śpiewamy, alleluja, dzień i noc.
Ojcze, który jesteś w niebie, chwała Tobie, chwała, cześć.
2. Ty stworzyłeś nas z miłości, na swój obraz, Ojcze nasz.
Ty nam dałeś swego Syna, by wybawił z grzechów nas.
3. Cóż Ci damy dobry Boże za miłości Twojej skarb.
Jak spłacimy dług wdzięczności, Tobie, który kochasz nas.


TY, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE1.
Ty, który jesteś w niebie /DGD
Ojcze nasz i Boże, Imię Twe przewspaniałe,
niech się święci dziś, więc śpiewajmy -
Chwała Tobie, cześć.
2.
Bądź wola Twoja, Boże w niebie i na ziemi.
Niech przyjdzie twe Królestwo.
Niech nadejdzie dzień, nowy dzień i ocali nas.
Błagamy ocal lud swój dziś, od zgłady broń.
3.
Zbaw o Boże, ocal nas, wyrwij z grzechów zła,
drogę prawdy wskaż, łaskę Swoją daj,
Błagamy, ocal lud swój dziś, od zagłady broń
4.
Daj chleba powszedniego nam każdy dzień,
winy zmaż i ocal nas, bo miłość twa przeogromna jest.
bardzo kochasz nas.


UMARŁEM DLA GRZECHU i żyję dla Pana.
On moim Zbawcą jest.
Stałem się przeto nowym stworzeniem
przez chrztu świętego dar.
Ref: Jestem Bożym dzieckiem i bratem Chrystusa.
Jam świątynią Ducha i sługą Jezusa.
2. Nie ja żyje we mnie, to Chrystus sam żyje.
On życiem moim jest.
Uwolnił od grzechów pozbawił trwóg
wszelkich przez chrztu świętego dar.
3. Włączony zostałem do grona wybranych,
bo Pan ukochał mnie.
Wszczepiony zostałem w Boga wspólnotę
Ojca, Syna i Ducha.


USŁYSZ DZIECI twych wołanie, Boże, zmiłuj się.
Nie sądź według grzechów, Panie, Boże, zmiłuj się.
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się, gdyż Ci zaufała dusza moja.
2. Nie płać złem z nasze złości, Boże, zmiłuj się.
Daj nam, Panie, znak miłości, Boże, zmiłuj się.


W GRUDNIOWE NOCE
 D    e         D    A
1. W grudniowe noce, w zimowe noce
 D       fis     e       A
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
G     A     fis            h
Idzie przez pola pokryte szronem.
e                   E         A
Wiatr Mu wydzwania piosnki znajome.
          D                   e
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
      A                      D
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da?

2. Tyle tych domów i okien tyle,
może Go schronią choćby przez chwilę,
może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią nim dalej pójdzie.

3. Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
i złote gwiazdy wieńczą korony,
bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta.


W KRZYŻU CIERPIENIE, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.

4. Gdy wiary siła serce spoiła,
A i to serce zawiodło;
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.

5. Gdy wśród żywota biedna sierota
Stoi od ludzi wzgardzona;
Krzyż będzie światem, ojcem i bratem,
Gdy go przytulisz do łona.

6. Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie,
O, wytrwaj jeszcze na chwilę,
Łza się przesączy, rozpacz zakończy
Krzyżem zatkniętym w mogile.

7. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,
Na tego spojrzy łaskawie.
Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel
Da pomoc Boską w wszej sprawie.


W SWOIM KOŚCIELE przemawia do nas Bóg,
wieść o zbawieniu rozbrzmiewa co dnia
i do współpracy zaprasza nas Bóg. On światło prawdy i moc nam da.
2. W swoim Kościele jednoczy nas Pan, w jedną rodzinę, wybrany lud.
Od chrztu świętego wszyscy wraz tworzymy jeden, Boży lud.
3. W swoim Kościele chcemy miłość nieść
i służyć wszystkim ludziom wkrąg, Dobrej Nowiny
rozsiewać wieść, solidarności rozszerzać krąg.


WARTO DLA JEDNEJ MIŁOŚCI ŻYĆ

1. Warto dla jednej miłości żyć,
Choć szukać trzeba stale.
Może dla kogoś szczęściem być
Dobro nieść w życie dalej.

Ref.: Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca,
Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca.
Wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie,
Życiu nadaje treść, każdego zrozumie.

2. Warto całego siebie dać
Jak bukiet polnych kwiatów,
I chociaż trudno potem trwać,
Uśmiech darować światu.

3. Warto w nieznane nawet iść,
Gdy drogę mgła zasnuwa,
Idąc przez radość i przez krzyż,
Wiedzieć, że Pan Bóg czuwa.


WIERZĘ W CIEBIE, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy;
Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.


WIERZĘ, UFAM,
kocham Cię, Boże.  


WIOSNA - NADZIEJA I RADOŚĆ.
Wokół - obłok zielony.
Mała, Niebieska Panienko,
niech będzie Syn pozdrowiony.

Lato - słońcem dojrzewa.
Zboże - rozdaje pokłony.
Mała, Niebieska Panienko,
niech będzie Syn pozdrowiony.

Jesień - liści różaniec,
Myśli - uchodzą w ciemność.
Mała, Niebieska Panienko,
Klękam, Twój obraz przede mną.

Zima - okryła me serce.
Ciało - puszystą mąką.
Mała, Niebieska Panienko,
pomóż mi przeżyć codzienność!

Mała, Niebieska Panienko.
Spójrz - ocalałych miliony.
Mała, Niebieska Panienko,
niech będzie Syn pozdrowiony.

Mała, Niebieska Panienko.
Klękam - Twój obraz przede mną.
Mała, Niebieska Panienko,
pomóż mi przeżyć codzienność!


WSPOMOŻENIE BIEDNYCH

Wspomożenie biednych okaż swą łaskawość
Ty co możesz wrócić wzrok niewidomemu
Zazielenić skały falującą trawą
Daj dziecko tej nocy domowi mojemu

Napełniłaś lasy kwiecistym spokojem
Aby się pod lato w owoc zawiązały
Jeśli nie ma granic dla wszechmocy Twojej
Czymże jest dla Ciebie jedno dziecko małe

Już pulsują pstrągi w ikry ciemnych smugach
Z twardego orzecha wije się leszczyna
Ptak z ciepłego żółtka na świat się wykluwa
O synu Maryi błagam Cię o syna

O dwie tylko łaski proszę Boże Wieczny
Daj mi kiedy umrę niebieską dziedzinę
I tak jak poetom płaci się za pieśni
Za mój wiersz – modlitwę odpłać mi się synem


WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA są Twoje - błogosław dzieci swe.
2. Czarne, białe, wielkie i małe - błogosław dzieci swe.
3. Słabe, chore i cierpiące - błogosław dzieci swe.
4. Głodujące dzieci na świecie - błogosław dzieci swe.
5. Daj nam chleba powszedniego -  błogosław dzieci swe.
6. Od wypadków, nieszczęść ustrzeż nas - błogosław dzieci swe.
Ref: Weź w ramiona swoje nas, przyjdź z pomocą w każdy czas.
Weź w ramiona swoje nas, Boże, Ojcze nasz.
7. W czasie zabaw, sportu, bądź przy nas - Chryste, wysłuchaj nas.
8. Oczom naszym prawdę swoją wskaż -  Chryste, wysłuchaj nas.
9. Prowadź prosto wśród zawiłych dróg -  Chryste, wysłuchaj nas.
10. Byśmy dobrzy byli jak nasz Bóg - Chryste, wysłuchaj nas.


CZY WIESZ, ŻE BÓG z miłości  Swej, uczynił cały świat.
On stworzył nas na obraz Swój i bardzo kocha nas.
2. Czy wiesz, że Bóg z miłości Swej, Jezusa - Syna dał.
To Chrystus Pan przez Męki trud wyzwolił z grzechów nas.
3. Czy wiesz, że Bóg z miłości Swej, Świętego Ducha dał,
by tchnieniem Swym ożywiał świat i wiódł do nieba bram.


WSZYSTKO, CO SPOTYKAM i co widzę, Boże jest.
Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest
Ref: Bądź uwielbiony Panie i Boże, teraz i zawsze chwalimy Cię.
2. Lasy i jeziora, piękne góry, gwiazdy też.
Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest.
3. Ciebie, Zosię, Kasie, mamę, tatę, Jurka też.
Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest.
4. Teraz tylko trzeba, byś szanował Boży dar.
Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest.


WŚRÓD PÓL I LASÓW na polskiej ziemi
stoją kapliczki w barwach zieleni,
słońce promieniami Maryję wita,
Polnej Madonnie rozświetla lica.
Ref: Polna Madonna, Polna
Madonna, polna Madonna.
2. Milcząca Pani matczynym okiem dosięga
Ciebie serdecznym wzrokiem.
Uśmiechem swoim każdego darzy,
Polna Madonna o pięknej twarzy.


WY JESTEŚCIE na ziemi światłem mym, /2x
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym,
Aby ludzie ... w nas ...

3. Matko, pomóż na ziemi światłem być,
Aby ludzie ... w nas ...


Z CHRYSTUSEM IDZIEMY przez życie,
bo Chrystus prawdą jest.
On czyni nas nowym stworzeniem.
On życiem naszym jest.
2. Z Chrystusem idziemy przez życie.
On światłem darzy nas, wzbogaca nas wiarą, nadzieją.
On miłość wlewa w nas.
3. Z Chrystusem idziemy przez życie,
bo Chrystus drogą jest. On daje nam Ducha Swojego,
do nieba chce nas wieść.
4. Z Chrystusem idziemy przez życie, by Ojcu oddać cześć,
budować Królestwo Niebieskie i z Bogiem życie wieść.
5. Z Chrystusem idziemy przez życie, drogą do niebios bram,
prawdziwym szczęściem w wieczności Pan Jezus będzie nam.


Z CHRYSTUSEM ODMIENIAMY ŚWIAT (Z Chrystusem przetwarzamy świat),
z Chrystusem zwyciężamy zło. Z Chrystusem wprowadzamy ład.
Z Chrystusem jednoczymy świat, bo Jezus, bo Jezus, bo Jezus z nami jest.
2. Miłości uczy Chrystus nas, by życie nasze miało sens.
Rodziną ludzką mamy być i światu pokój, dobro nieść,
bo Jezus, bo Jezus z nami jest.
3. Z Chrystusem do nieba chcemy iść, dźwigając swój codzienny krzyż.
W miłości z Bogiem chcemy żyć i dziećmi Jego zawsze być.


ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ

    D     G     D      G      A7     D
1. Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze,
  G     A7      D      A         Fis
Śpiewa ptak radośnie Bogu, co go stworzył.

         h              e
Ref.: Zatrzymaj się na chwilę,
   A              D
Odetchnij pięknem świata!
    G            A
Zatrzymaj się na chwilę,
   h          Fis
Zauważ swego brata
    h            e
Zatrzymaj się na chwilę
    A                D
Nad tym, co w sercu kryjesz!
    G             A
Zatrzymaj się na chwilę
   Fis           h


ZŁOCISTE SŁOŃCE na niebie - uczynił dobry Bóg.
Wspaniały świat i gwiazdy też, - uczynił dobry Bóg.
R: Nikt nie jest większy od Boga naszego (bis).
2. Przeróżne ptaki, zwierzęta - uczynił dobry Bóg.
Motyle, kwiaty, ptaszęta - uczynił dobry Bóg.
3. Z miłości także człowieka - uczynił dobry Bóg.
I na chrzcie dzieckiem Bożym - uczynił dobry Bóg.


ŻNIWO WKOŁO WIELKIE, robotników mało, A  fis   h   E7
Wezwij Panie z ludu sługi dla Twej chwały. A  fis D E7
Ref.: Wszystkie lądy proszą, Poślij kapłanów. A fis D E7
Weź ich spośród ludu, by służyli Panu. A   fis D     E7 A

2. Aby Twa Owczarnia miała dość pasterzy,
Poślij nam kapłanów dla wzmocnienia w wierze.

3. Żniwo wkoło wielkie, sam to rzekłeś Panie,
Wezwij robotników na kłosów zbieranie.


Wróć do spisu treści